Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων 2024

Αναρτήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών του σχολείου για την ενημέρωση των γονέων σχετικά με πρόοδο των παιδιών τους.

Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα – Πάργα

Όσοι μαθητές/μαθήτριες συμμετάσχουν στην τετραήμερη εκδρομή πρέπει να προσκομίσουν στη διεύθυνση του σχολείου την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη για την τετραήμερη εκδρομή στην Πάργα.