Ενημέρωση για νέο τρόπο εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής

Έγγραφο για τη Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΕΠΑ.Λ.

Υποβολή δικαιολογητικών για τη βεβαίωση διάκρισης σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες έτους 2022-2023.

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερ.& Εσπερ. ΕΠΑΛ 2023.

Υποβολή Μηχανογραφικού για υποψηφίους με παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια με ποσοστό 5 % , επιπλέον των θέσεων των εισακτέων.