Έγγραφο για τη Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΕΠΑ.Λ.

Υποβολή δικαιολογητικών για τη βεβαίωση διάκρισης σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες έτους 2022-2023.

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερ.& Εσπερ. ΕΠΑΛ 2023.

Υποβολή Μηχανογραφικού για υποψηφίους με παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια με ποσοστό 5 % , επιπλέον των θέσεων των εισακτέων.

Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης & πρακτικής δοκιμασίας για ΤΕΦΑΑ (τροποποίηση)