Το σχολείο μας

Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί μαθητές

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Ελληνικού. Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η ενημέρωση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, τις δραστηριότητες του σχολείου μας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό των αποφοίτων μας και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

Η φοίτηση στο Ημερήσιο ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’.

Από το 2006 και μετά η δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση διέπεται από το Ν,3475/2006 (146Α). Η δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας (Ν.1566/1985) με την τεχνική επαγγελματική γνώση, με ειδικότερους σκοπούς: την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών, τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων, την ανάπτυξη των συναφών δεξιοτήτων τους και την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Η εποχή μας έχει χαρακτηριστεί ως εποχή ριζικά αναθεωρητική , καθαρά αντιπαραδοσιακή και τούτο γιατί αξίες που άντεξαν επί αιώνες και υπήρξαν τα θεμέλια του Ελληνικού και του παγκόσμιου πολιτισμού, στις ημέρες μας διέρχονται κρίση. Αξιοκρατία, δικαιοσύνη, φιλία, φιλοπατρία, οικογένεια, αξιοπρέπεια, σεβασμός και ηθική βρίσκονται σε μαρασμό. Μέσα στο κλίμα αυτό της εποχής, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και η κοινωνία καλούμαστε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ηθικοπνευματική διάπλαση των νέων στοχεύοντας στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, ώστε αυτοί να γίνουν σκεπτόμενοι ενεργοί πολίτες με συνείδηση και ανθρωπιά.

Επισκέψεις: 36230

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.