Ειδικότητες

Το ΕΠΑΛ Ελληνικού διαθέτει
τέσσερις τομείς με εννέα ειδικότητες,
σύγχρονες εγκαταστάσεις και σύγχρονα εργαστήρια


1. Τομέας Πληροφορικής με Ειδικότητα:
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

2. Τομέας Μηχανολογίας με Ειδικότητες:
α) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
β) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού

3. Τομέας Υγείας – Πρόνοιας, Ευεξίας με Ειδικότητες:
α) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
β) Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
γ) Βοηθός Νοσηλευτή
δ) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

4. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με Ειδικότητες:
α) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
β) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.