ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η επιτροπή για την 4ημερη  εκπαιδευτική εκδρομή επέλεξε το πρακτορείο με την καλύτερη πρόσφορα φάκελου και τιμής. Όλες οι προσφορές είναι αναρτημένες μαζί με την ανακοίνωση επιλογής πρακτορείου.