Ανακοίνωση για τις ηλεκτρονικές εγγραφές Σεπτεμβρίου , η αντίστοιχη εγκύκλιος και οι αιτήσεις για την ολοκλήρωση της εγγραφής σε κάθε τάξη

Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή σπουδαστών στα ΙΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) το έτος 2023-2024

Υποβολή δικαιολογητικών για τη βεβαίωση διάκρισης σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες έτους 2022-2023.

Υποβολή Μηχανογραφικού για υποψηφίους με παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια με ποσοστό 5 % , επιπλέον των θέσεων των εισακτέων.

Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης & πρακτικής δοκιμασίας για ΤΕΦΑΑ (τροποποίηση)