ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτ. 7950/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού… Συνεχίστε την ανάγνωση

«Προσέλκυση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού»
(Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2005)

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Προσφορές 4ημερης εκδρομής

Ανακοίνωση Ανάρτηση των προσφορών που υπεβλήθησαν στο σχολείο μας σύμφωνα με την προκήρυξη για εκπαιδευτική εκδρομή στα Ιωάννινα.Για τεχνικούς λόγους αναρτήθηκε μόνο η Πράξη -απόφαση της επιτροπής επιλογής.Για οποιαδήποτε διευκρίνηση… Συνεχίστε την ανάγνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάρτηση των προσφορών που υπεβλήθησαν στο σχολείο μας σύμφωνα με την προκήρυξη για εκπαιδευτική εκδρομή στα Ιωάννινα. Για τεχνικούς λόγους αναρτήθηκε μόνο η Πράξη – απόφαση της επιτροπής επιλογής Για… Συνεχίστε την ανάγνωση