Εργαστήριο Φυσικής-Χημείας

Εργαστήριο Φυσικής-ΧημείαςΠαρασκευή αρωματικού σαπουνιούΑσκήσεις ηλεκτρισμού
Υπολογισμός της ακτίνας της Γης με το πείραμα του Ερατοσθένη

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.