Έργα των μαθητών Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης

Έργα των μαθητών της ειδικότητας

“Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού”


Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.