Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα – Πάργα

Όσοι μαθητές/μαθήτριες συμμετάσχουν στην τετραήμερη εκδρομή πρέπει να προσκομίσουν στη διεύθυνση του σχολείου την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη για την τετραήμερη εκδρομή στην Πάργα.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.