Έκτακτη τροποποίηση ωρολόγιου προγράμματος στις 20 & 21 Δεκεμβρίου 2021

Λόγω, διδακτικής επίσκεψης της Α’ τάξης στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, έγιναν τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα.