Οδηγίες εγγραφής

Εγγραφές σχολικής χρονιάς 2022-2023

Παρακάτω θα βρείτε τα έντυπα που θα πρέπει οι κηδεμόνες να προσκομίσουν στο σχολείο μας
για ολοκλήρωση της εγγραφής των παιδιών τους.

Προηγείται η ⇲ ηλεκτρονική εγγραφή των μαθητών/τριών και ακολουθεί η κατάθεση των εγγράφων στο σχολείο 8:30-13:30.


Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής


Αίτηση Α’ τάξης

Αίτηση Β’ τάξης

Αίτηση Γ’ τάξης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.